cho 250 ml NaOH 1M tác dụng với 300 mL H2SO4 a) tính CM axit b) tính Cm muối

Question

cho 250 ml NaOH 1M tác dụng với 300 mL H2SO4
a) tính CM axit
b) tính Cm muối

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-05T15:50:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:51:33+00:00

  Đổi : 250ml = 0,25 l ; 300ml = 0,3 l

  nNaOH = 0,25 . 1 = 0,25 (mol)

  pthh:   2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O

  pt(mol)      2      :       1       :           1       :      2

  đb(mol)    0,25   :    0,125   :     0,125      :     0,25 (kê theo nNaOH tính được ở trên)

  a) CM ddH2SO4 = 0,125 : 0,3 = 0,42 (M)

  b) CM Na2SO4 = 0,125 : (0,25 + 0,33) = 0,23 (M)

  Chúc bạn học tốt ^^

  0
  2021-08-05T15:51:53+00:00

  Bạn tham khảo nha! Nhớ vote cho mình nhé!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )