.Cho 27,8g hỗn hợp B gồm Al và Fe tác dụng với 173,6g dung dịch HCl dư thu được 15,68l H2 (đkc) a) Tính % khối lượng từng chất trong B b) Tính C % các

Question

.Cho 27,8g hỗn hợp B gồm Al và Fe tác dụng với 173,6g dung dịch HCl dư thu được 15,68l H2 (đkc)
a) Tính % khối lượng từng chất trong B
b) Tính C % các muối thu được trong hỗn hợp sau phản ứng?

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-08-09T15:38:27+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:40:19+00:00

  Đáp án    +   Giải thích các bước giải:

   

  Gọi `x = n_(Al)   ;  y = n_(Fe) `

  `n_(HCl) = 15.68/ 22.4 =  0.7( mol ) `

  `PTHH  :  2Al   +  6HCl  ->  2AlCl_3   +      3 H_2↑  `

              `  Zn   +  2HCl   ->   ZnCl_2   +  H_2  ↑ ` 

  Ta có hệ pt : 

         `27x + 65y = 27.8`

         ` 3/2x + y = 0.7`

  `=>   x = 0.2`

           `y = 0.4`

    `m_(Al) = 0.2 × 27 = 5.4 ( g )`

  `->%_(Al) = 5.4/27.8×100%=19.42 %  `

   `%_(Fe) =100%-19.42 %=80.58%`

  b)

  `m_(ddspứ) = 27.8 + 173.6 – 0,7 . 2 = 164 (g)`

  mai làm típ mong đừng xóa ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )