Cho 28,8 g hỗn hợp Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít H2 (đktc).Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Question

Cho 28,8 g hỗn hợp Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít H2 (đktc).Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

in progress 0
Audrey 2 giờ 2021-10-06T00:21:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T00:22:10+00:00

  Đáp án:

  $\%m_{Fe}=19,44\%$

  $\%m_{Fe_3O_4}=80,56\%$

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:$

  $Fe+H_2SO_4\xrightarrow{} FeSO_4+H_2↑$  $(1)$

  $Fe_3O_4+4H_2SO_4\xrightarrow{} FeSO_4+Fe_2(SO_4)_3+4H_2O$  $(2)$

  $n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt1:$ $n_{Fe}=n_{H_2}=0,1mol.$

  $⇒m_{Fe}=0,1.56=5,6g.$

  $⇒\%m_{Fe}=\dfrac{5,6}{28,8}.100\%=19,44\%$

  $⇒\%m_{Fe_3O_4}=100\%-19,44\%=80,56\%$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T00:22:58+00:00

  $n_{H_2}=2,24/22,4=0,1mol$

  $PTHH : $

  $Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑(1)$

  $Fe_3O_4+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+4H_2O+FeSO_4$

  Theo Pt (1) :

  $n_{Fe}=n_{H_2}=0,1mol$

  $⇒m_{Fe}=0,1.56=5,6l$

  $⇒\%m_{Fe}=\dfrac{5,6.100\%}{28,8}=19,44\%$

  $\%m_{Fe_3O_4}=100\%-19,44\%=80,56\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )