cho 2g khí hidro phản ứng với 7,1g khí clo thu được axitclohidric a) chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam? b) tính khối lượng axit thu được c) cần t

Question

cho 2g khí hidro phản ứng với 7,1g khí clo thu được axitclohidric
a) chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?
b) tính khối lượng axit thu được
c) cần thêm bao nhiêu gam hidro hoặc clo để tham gia phản ứng hết chất còn dư trên

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-07-28T13:18:57+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:20:33+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `H_2 + Cl_2 -> 2HCl ↑`

  a. `-` $n_{H_2}$ `=` $\dfrac{2}{2}$ `= 1` `(mol)` 

  `-` $n_{Cl_2}$ `=` $\dfrac{7,1}{71}$ `= 0,1` `(mol)`

  `-` Xét TLD giữa `H_2` và `Cl_2`, ta có

  `-` $\dfrac{1}{1}$ `>` $\dfrac{0,1}{1}$ 

  `->` `H_2` dư, `Cl_2` hết.

  `-` $n_{H_2(dư)}$ ` = 1 – 0,1 = 0,9` `(mol)` 

  `->` $m_{H_2(dư)}$ `= 0,9 × 2 = 1,8` `(g)`

  c. `-` Theo bài, ta có `H_2` dư:

  `->` Cần thêm `(g)` của `H_2`.

  `->` $m_{H_2}$ `= 2 – 1,8 = 0,2` `(g)`  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )