Cho 30,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và kim loại M vào nước.Sau pư chỉ thu đc dd B và 7.84 lít khí.Cho từ từ dd HCl vào dd B để thu đc kết tủa lớn nhấ

Question

Cho 30,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và kim loại M vào nước.Sau pư chỉ thu đc dd B và 7.84 lít khí.Cho từ từ dd HCl vào dd B để thu đc kết tủa lớn nhất.Lọc và cân đo đc 7.8 g kết tủa
A, viết các phương trình pư
B, TÌM KIM LOẠI M

in progress 0
Gabriella 6 ngày 2021-12-04T07:18:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:20:35+00:00

  a, 

  2M+ 2nH2O -> 2M(OH)n + nH2  

  nAl+ M(OH)n+ nH2O -> M(AlO2)n+ $\frac{3n}{2}$H2 

  M(AlO2)n+ nHCl+ nH2O -> nAl(OH)3+ MCln 

  b, 

  Sau phản ứng chỉ thu đc dd B => Al tan hết. 

  => nAl= nAl(OH)3= 0,1 mol 

  => nH2= 0,15 mol 

  Tổng nH2= 0,35 mol => M tạo 0,2 mol H2

  mAl= 2,7g => mM= 27,4g 

  nM= $\frac{0,4}{n}$ mol  

  => $M_M$= $\frac{27,4n}{0,4}$= 68,5n 

  n=2 => M= 137 

  Vậy kim loại M là Ba

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )