Cho 4,8 g kim loại magie tác dụng vừa đủ với dd axit clohiđric (HCl). a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc) c) Dẫn toàn

Question

Cho 4,8 g kim loại magie tác dụng vừa đủ với dd axit clohiđric (HCl).
a) Viết PTHH xảy ra.
b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (ở đktc)
c) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được đi qua ống thủy tinh có chứa 18g đồng (II) oxit nung nóng tới nhiệt độ thích hợp. Kết thúc phản ứng thu được a gam chất rắn. Tính a.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-24T03:08:52+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:10:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.

  PTHH : Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

  b.

  có nMg = $\frac{4,8}{24}$ = 0,2 mol

  Theo PT , nH2 = nMg = 0,2 mol

  ⇒ V H2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

  c.

  nCuO = $\frac{18}{80}$ = 0,225 mol

  CuO + H2 –to–> Cu + H2O

  Vì nCuO > nH2 nên CuO dư

  có nCuO phản ứng = nCu = nH2 = 0,2 mol

  ⇒ nCuO dư = 0,225 – 0,2 = 0,025 mol

  có a = mCuO dư + mCu = 0,025.80 + 0,2.64 = 14,8 gam

   

  0
  2021-10-24T03:10:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) $Mg+2HCl—>MgCl2+H2 $

   $n_{Mg}=4,8/24=0,2(mol) $

   $n_{H2}=n_{Mg}=0,2(mol) $

  => $V_{H2}=0,2.22,4=4,48(l) $

  c) $H2+CuO–to–>Cu+H2O $

   $n_{CuO}=18/80=0,225(mol) $

  =>CuO dư.Chất rắn sau pư là CuO dư và Cu

   $n_{CuO}=n_{H2}=0,2(mol) $

  => $n_{CuO} dư=0,225-0,2=0,025(mol) $

  => $m_{CuO} dư=0,025.80=2(g) $

   $nCu=n_{CuO}=0,2(mol)$

  $m_{Cu}=0,2.64=12,8(g)$

  =>$a=12,8+2=14,8(g)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )