Cho 5.4g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Tính khối lượng dd thu đc và thể tích khí H2 bay lên

Question

Cho 5.4g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Tính khối lượng dd thu đc và thể tích khí H2 bay lên

in progress 0
Valentina 1 tuần 2021-08-29T14:42:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:44:12+00:00

  Đáp án:

     26,7g

     6,72l

  Giải thích các bước giải:

        2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑   

    + nAl=5,4/27=.0,2mol

    ⇒ nAlCl3=nAl=0,2mol   ⇒ mAlCl3=0,2.133,5=26,7g

    + nH2=3/2nAl=0,2.3/2=0,3mol

      ⇒ VH2=0,3.22,4=6,72l

  0
  2021-08-29T14:44:16+00:00

  `n_(Al)=\frac{5,4}{27}=0,2(mol)`

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2`

  `0,2`        `0,6`         `0,2`           `0,3`

  `m_(AlCl_3)=0,2.133,5=16,7(g)`

  `V_(H_2)=0,3.22,4=6,72(l)`

  :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )