Cho 5 gam hỗn hợp al và cu tác dụng đủ với dung dịch HCl được 3,36 lít h2 phần trăm m al ban đầu là

Question

Cho 5 gam hỗn hợp al và cu tác dụng đủ với dung dịch HCl được 3,36 lít h2 phần trăm m al ban đầu là

in progress 0
Valerie 3 ngày 2021-12-07T00:32:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:33:51+00:00

  2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

  0,1……………………………………0,15

  nH2= 3,36/22,4= 0,15 (mol)

   ==> mAl= 0,1×27= 2,7 (g)

  ==> %mAl= (2,7/5)x100= 54%

  0
  2021-12-07T00:34:19+00:00

  Đáp án: 54%

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )