cho 50 đường thẳng đồng quy tại điểm O tạo thành B/nhiêu gốc ? giúp mình với

Question

cho 50 đường thẳng đồng quy tại điểm O tạo thành B/nhiêu gốc ? giúp mình với

in progress 0
Isabelle 7 giờ 2021-09-20T08:47:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:49:16+00:00

   Giải thích các bước giải : cho 50 đường thẳng đồng quy tại điểm O tạo thành B/nhiêu gốc ? giúp mình với

  ⇒50 đường thẳng đồng quy có 100 tia chung gốc

   Vậy số góc là:

  100 . 99 : 2=4950 ( kể cả góc bẹt )

   

  0
  2021-09-20T08:49:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có 50 đường thẳng đồng quy có 100 tia chung gốc

  có số góc là:

  100×99:2=4950 góc 

  kể cả góc bẹt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )