Cho 5g muối ăn vào 95g nước tính khối lượng dung dịch thu được.

Question

Cho 5g muối ăn vào 95g nước tính khối lượng dung dịch thu được.

in progress 0
Parker 1 năm 2021-10-28T22:11:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T22:13:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có khối lượng dung dịch thu được : m = mNaCl + mH2O = 5+95 = 100 gam

   

  0
  2021-10-28T22:13:31+00:00

  mdd = mM + mH2O = 5 + 95 = 100 g 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )