cho 6.72 lít hỗn hợp khí X gồm axetilen propilen và propan tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 48g kết tủa. khí còn lại đem đ

Question

cho 6.72 lít hỗn hợp khí X gồm axetilen propilen và propan tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 48g kết tủa. khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6.3g H2O . tính % của khối lượng và % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-07T18:30:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:32:02+00:00

  $n_X=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  $CH\equiv CH\buildrel{{AgNO_3/NH_3}}\over\longrightarrow Ag_2C_2\downarrow$

  $n_{Ag_2C_2}=\dfrac{48}{240}=0,2(mol)$

  $\Rightarrow n_{C_2H_2}=0,2(mol)$

  Gọi $x$, $y$ là số mol $C_3H_6$, $C_3H_8$

  $\Rightarrow x+y=0,3-0,2=0,1$ 

  $n_{H_2O}=\dfrac{6,3}{18}=0,35(mol)$

  Bảo toàn $H$: $3x+4y=0,35$   

  Giải hệ: $x=y=0,05$

  $\%V_{C_2H_2}=\dfrac{0,2.100}{0,3}=66,67\%$

  $\%V_{C_3H_6}=\dfrac{0,05.100}{0,3}=16,67\%$

  $\to\%V_{C_3H_8}=16,66\%$

  $m_X=0,2.26+0,05.42+0,05.44=9,5g$

  $\%m_{C_2H_2}=\dfrac{0,2.26.100}{9,5}=54,73\%$

  $\%m_{C_3H_6}=\dfrac{0,05.42.100}{9,5}=22,11\%$

  $\to\%m_{C_3H_8}=23,16\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )