Cho 62 gam Na2 O tác dụng hết với H2 O. Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng? A: 4 (g). B: 40 (g). C: 20 (g). D: 80 (g).

Question

Cho 62 gam Na2 O tác dụng hết với H2 O. Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng?
A:
4 (g).
B:
40 (g).
C:
20 (g).
D:
80 (g).

in progress 0
Adalynn 4 ngày 2021-12-06T23:32:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:33:21+00:00

  Cho 62 gam Na2 O tác dụng hết với H2 O. Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng?

  Đáp án : B: 40 (g)

   

  0
  2021-12-06T23:33:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Cho 62 gam Na2 O tác dụng hết với H2 O. Khối lượng NaOH thu được sau phản ứng? A: 4 (g). B: 40 (g). C: 20 (g). D: 80 (g).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )