cho 7,2 g kim loai x hoa tri II hoa tan hoan toan vao dd hcl 10% thi thu được muối và 6,72 lit khi h2(dktc ) viet phuong trinh phan ung va xac dinh te

Question

cho 7,2 g kim loai x hoa tri II hoa tan hoan toan vao dd hcl 10% thi thu được muối và 6,72 lit khi h2(dktc ) viet phuong trinh phan ung va xac dinh ten kim loai x
bài 2)
viet so do hinh thanh lien ket trong phan tu CAF2
-viet cong thuc e ,cong thuc cau tao cua phan tu FO2 va Co2

in progress 0
Julia 1 năm 2021-09-01T06:00:15+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:01:24+00:00

  Đáp án:Mg

   

  Giải thích các bước giải:

  M+2HCL —— MCL2+H2

  Tính số mol của H2

  6,72/22.4=0.3 mol

   Suy ra M cung có số mol là 0.3 mol

  Xác định M =7,2/0,3 =24 

  Suy ra M là mg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )