Cho 78g kim loại A tác dụng với khí clo dư tạo thành 49g muối.Hãy xác định kim loại A bt rằng A hoá trị 1.

Question

Cho 78g kim loại A tác dụng với khí clo dư tạo thành 49g muối.Hãy xác định kim loại A bt rằng A hoá trị 1.

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-09-28T14:54:20+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:55:51+00:00

  2A + Cl2 -> 2ACl ( vì A hóa trị 1 => ACl)

  2         1          2    ( mol)

  Ta có: $n_A$ = $n_{ACl}$

  $\frac{78}{A}$ = $\frac{149}{A + 35,5}$ ( vì ACl = A + Cl = A + 35,5)

  => A=39  (g/mol)

  => A là Kali 

  Chúc em học tốt !

  0
  2021-09-28T14:56:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Sửa khối lượng muối thành 149(gam)

  $2A + Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2ACl$

  Theo phương trình , ta có :

  $n_A = n_{ACl}$

  $⇒ \dfrac{78}{A} = .\dfrac{149}{A+ 35,5}$

  $⇒ A = 39(Kali)$

  Vậy kim loại A là $Kali$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )