cho 9 phân số. tbc của chúng bằng 7/6. nếu tăng phân số thứ nhất lên 2 lầm và giữ nguyên phân số còn lại thì tbc của chung bằng 41/30. nếu tăng phân s

Question

cho 9 phân số. tbc của chúng bằng 7/6. nếu tăng phân số thứ nhất lên 2 lầm và giữ nguyên phân số còn lại thì tbc của chung bằng 41/30. nếu tăng phân số thứ 2 lên 2 lần và giữ nguyên phân số còn lại thì tbc của chúng là 13/9. tìm 3 số

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-07-10T11:51:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:53:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-07-10T11:53:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng của 3 phân số đã cho là:

             7/6 nhân 3=7/2

  phân số thứ nhất là :

            41/30 nhân 3- 7/2 =3/5

  phân số thứ 2 là:

            13/9 nhân 3-7/2=5/6

  phân số thứ 3 là:

           7/2-(3/5+5/6)=31/15

   vậy 3 phân số đó là 3/5 ;5/6 ; 31/15

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )