Cho A(-2;2;3) trên đt d: x-1/2=y-2/2=z+3/1. Tính khoảng cách từ A đến đenta Giải chi tiết giúp e với ạ

Question

Cho A(-2;2;3) trên đt d: x-1/2=y-2/2=z+3/1. Tính khoảng cách từ A đến đenta
Giải chi tiết giúp e với ạ

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-11-05T12:42:34+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-05T12:43:55+00:00

  Đáp án: $2\sqrt{6}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+3}{1}$
  ta viết được ptmp $x-y-2z-2=0$
  khoảng cách M đến mp được tính bằng công thức 
  $d_(M,\Delta )=\left |\frac{-2-2-2*3-2}{\sqrt{1^{2}+(-1)^{2}+(-2)^{2}}} \right |$
  $=2\sqrt{6}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )