cho a + 2b chia hết cho 3. chứng minh b + 2a chia hết cho 3 điều ngược lại có đúng không. Giúp mình nhé mình đang cần gấp.

Question

cho a + 2b chia hết cho 3. chứng minh b + 2a chia hết cho 3 điều ngược lại có đúng không. Giúp mình nhé mình đang cần gấp.

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-11-08T21:09:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:10:48+00:00

  Theo đề bài ta có : a+2b chia hết cho 3 

  mà ta có : 3(a+b) chia hết cho 3 

  ⇒ 3(a+b) – (a+2b) chia hết cho 3

  ⇒ 3a + 3b – a -2b chia hết cho 3 

  ⇒ 2a + b chia hết cho 3 (điều phải chứng minh)

   

  0
  2021-11-08T21:11:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $a+2b$ $\vdots$ $3$

  Neu $b+2a$ $\vdots$ $3$

  $⇒a+2b+b+2a$ $\vdots$ $3$

  $⇒a+b+2(a+b)$ $\vdots$ $3$

  $⇒3.(a+b)$ $\vdots$ $3$  → Dung

  Vay $a+2b$ $\vdots$ $3$ ⇒ $b+2a$ $\vdots$ $3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )