Cho a +b = 3 Tính GTBT : a mũ 3 + b mũ 3 +3ab . ( a mũ 2 + b mũ 2 ) + 6a mũ 2 b mũ 2 . (a+b) Giúp tui zới !! Vote 5s + ctlhn ạ ! Cho tui hỏi thêm bài

Question

Cho a +b = 3
Tính GTBT : a mũ 3 + b mũ 3 +3ab . ( a mũ 2 + b mũ 2 ) + 6a mũ 2 b mũ 2 . (a+b)
Giúp tui zới !!
Vote 5s + ctlhn ạ !
Cho tui hỏi thêm bài tập trên thuộc loại như nào !

in progress 0
Iris 1 năm 2021-11-25T00:26:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:27:50+00:00

  Đáp án:

   Ta có

  `a^3 + b^3 + 3ab(a^2 + b^2) + 6a^2b^2(a + b)`
  `= (a + b)^3 – 3ab(a + b) + 3ab[(a + b)^2 – 2ab] + 6a^2b^2(a + b)`

  `= 1^3 – 3ab . 1 + 3ab(1^2 – 2ab) + 6a^2b^2`

  `= 1 – 3ab + 3ab – 6a^2b^2 + 6a^2b^2`

  `= 1`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )