cho a b c >0, a+b+c=3 tìm gtnn của Q=a^2/b+c+b^2/a+c+c^2/ a+b

Question

cho a b c >0, a+b+c=3 tìm gtnn của Q=a^2/b+c+b^2/a+c+c^2/ a+b

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-08-18T17:02:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:03:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ad bất đẳng thức Svaxo 

  `Q>=[(a+b+c)^2]/[2(a+b+c)]=9/6=3/2`

  Dấu = xảy ra khi `a=b=c=1`

  @kinh0908

  0
  2021-08-18T17:04:32+00:00

  `=>` Bạn xem hình 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )