Cho a/b=c/d. Chứng minh rằng: 2a^2-3b^2/2c^2-3d^2=ab/cd Mình không biết ghi phân số nên thông cảm

Question

Cho a/b=c/d.
Chứng minh rằng:
2a^2-3b^2/2c^2-3d^2=ab/cd
Mình không biết ghi phân số nên thông cảm

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-11T05:49:15+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:50:17+00:00

  `=>` Tặng bạn 

  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\\$

  $\rightarrow \dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}\\$

  $\rightarrow \dfrac{a^{2}}{c^{2}}=\dfrac{b^{2}}{d^{2}}=\dfrac{ab}{cd}\\$

  $\rightarrow \dfrac{2a^{2}}{2c^{2}}=\dfrac{3b^{2}}{3d^{2}}=\dfrac{ab}{cd}=\dfrac{2a^{2}-3b^{2}}{2c^{2}-3d^{2}}$

  0
  2021-09-11T05:50:35+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\\

  \rightarrow \dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{d}\\

  \rightarrow \dfrac{a^{2}}{c^{2}}=\dfrac{b^{2}}{d^{2}}=\dfrac{ab}{cd}\\

  \rightarrow \dfrac{2a^{2}}{2c^{2}}=\dfrac{3b^{2}}{3d^{2}}=\dfrac{ab}{cd}=\dfrac{2a^{2}-3b^{2}}{2c^{2}-3d^{2}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )