cho `a;b;c`lớn hơn ko `a+b+c=4` `cmr:A=(a)/(b^6+729)+(b)/(c^6+729)+(c)/(a^6+729)`

Question

cho `a;b;c`lớn hơn ko
`a+b+c=4`
`cmr:A=(a)/(b^6+729)+(b)/(c^6+729)+(c)/(a^6+729)`

in progress 0
Sarah 4 tuần 2021-07-11T01:06:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:08:11+00:00

  mình làm hơi tắt

  `a/(b^6+729)=1/(729)(a-a^6/(b^6+729))≥1/(729)(a-(ab^6)/(54b^3))=1/(729)(a-(ab^3)/(54))`

  tương tự `:`

  `b/(c^6+729)≥1/(729)(b-(bc^3)/(54))`

  `c/(a^6+729)≥1/(729)(c-(ca^3)/(54))`

  `⇒A≥1/(729)(a-(ab^3)/(54)+b-(bc^3)/(54)+c-(ca^3)/(54))`

  `⇒A≥1/(729)(4-(ab^3+bc^3+ca^3)/(54))` (lats mình cm ở https://hoidap247.com/cau-hoi/2031142) đây nha bạn 

  `⇒A≥1/(729)(4-(27)/(54))`

  `⇒A≥(7)/(1458)`

  `”=”`xẩy ra khi :

  `(a;b;c)=(0;1;3);(1;3;0);(3;0;1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )