cho a gam kim loại M hòa tan hết vào H2O thu được dung dịch có khối lượng lớn hơn khối lượng H2O ban đầu là 0,95a gam. Xác định M

Question

cho a gam kim loại M hòa tan hết vào H2O thu được dung dịch có khối lượng lớn hơn khối lượng H2O ban đầu là 0,95a gam. Xác định M

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-06T18:00:15+00:00 2 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T18:01:31+00:00

  Sửa `0,95a->0,9a`

  `m_(H_2)=a-0,9a=0,1a`

  `=>n_(H_2)=\frac{0,1a}{2}=0,05a(mol)`

  `M+nH_2O->M(OH)_n+nH_2`

  `\frac{0,05a}{n}`                                     `0,05a`

  `M_(M)=\frac{a}{\frac{0,05a}{n}}=20n`

  `n=1=>M=20(loại)`

  `n=2=>M=40(Ca)`

  Vậy `M` là `Ca`

   

  0
  2021-09-06T18:02:12+00:00

  Đáp án:

   \(Ca\) (canxi)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi hóa trị của \(M\) là \(n\).

  Phản ứng xảy ra:

  \(M + n{H_2}O\xrightarrow{{}}M{(OH)_n} + \frac{n}{2}{H_2}\)

  BTKL:

  \({m_{dd{\text{ tăng}}}} = {m_M} – {m_{{H_2}}} = a – {m_{{H_2}}} = 0,95a\)

  \( \to {m_{{H_2}}} = 0,05a \to {n_{{H_2}}} = \frac{{0,05a}}{2} = 0,025a\)

  \( \to {n_M} = \frac{{2{n_{{H_2}}}}}{n} = \frac{{0,05a}}{n}\)

  \( \to {M_M} = \frac{a}{{\frac{{0,05a}}{n}}} = 20n\)

  Thỏa mãn \(n=2 \to M_M=40 \to M:Ca\).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )