Cho ΔABC.Đường thẳng qua B \\ AC cắt tia phân giác ∠BAC ở D.Chứng minh BDA cân

Question

Cho ΔABC.Đường thẳng qua B \\ AC cắt tia phân giác ∠BAC ở D.Chứng minh BDA cân

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-11-10T20:45:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:47:26+00:00

  Ta có: AD là tia pg của góc BAC (GT)

  => BAD=DAC

  ta lại có : BD//AC (GT)

  => góc BDA = góc DAC ( sle trong ) 

  => góc BAD = góc BDA

  => tam giác ABD cân

  0
  2021-11-10T20:47:33+00:00

  Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: AD là tia phân giác của `\hat{BAC} (GT)`

  `=> hat{BAD}=hat{DAC}`

  Mặt khác : $BD//AC (GT)$

  `=> hat{BDA } = hat{DAC}` ( so le trong ) 

  `=> hat{BAD} = hat{BDA} ( = hat{ DAC })`

  `=> ΔABD` cân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )