Cho ΔABC nhọn. M là trung điểm cạnh AC.Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB=MD a/ CM: ΔABM= ΔCDM b/CM:AD song song CB c/Gọi I,K lần lượt là

Question

Cho ΔABC nhọn. M là trung điểm cạnh AC.Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB=MD
a/ CM: ΔABM= ΔCDM
b/CM:AD song song CB
c/Gọi I,K lần lượt là trung điểm của cạnh AB và CD.Chứng minh:3 điểm I,M,K thẳng hàng
Mong các bạn giúp!

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-12-02T07:12:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:13:54+00:00

  a) Xét $ΔABM$ và  $ΔCDM$ có:
  $AM=MC$ (vì $M$ là trung điểm của $AC$)
  $BM=MD$ (gt)
  $\widehat{AMB}=\widehat{CMD}$ (đối đỉnh)
  $\to$ $ΔABM=ΔCDM$ ( c-g-c)
  b) Vì $ΔABM=ΔCDM$ (cma)

  $\to$  $\widehat{ABM}=\widehat{MDC}$ (hai góc tương ứng)
  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  $\to$ $AB//CD$

   

  0
  2021-12-02T07:13:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hình tự vẽ hộ ik nhé!

  Còn ý c mik ch ra sry bn :<

  a)  Xét ΔABM và  ΔCDM có:
  AM = MC ( vì M là trung điểm của AC)
  BM = MD ( theo giả thiết -cách vẽ)
  góc AMB = góc CMD ( đối đỉnh)
  suy ra ΔABM = ΔCDM ( c-g-c)
  b) => góc ABM = góc MDC ( 32 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  => AB // CD 

  CHÚC BN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )