Cho ∆ABC vuông tại A, đường trung tuyến AD. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D, M là trung điểm của cạnh AC. a. Tứ giác ABEC là hình gì? Vì sao? b. Ch

Question

Cho ∆ABC vuông tại A, đường trung tuyến AD. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D, M là trung điểm của cạnh AC.
a. Tứ giác ABEC là hình gì? Vì sao?
b. Cho AB=5cm. Tính MD
c. Gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ C đến đường thẳng BM. Chứng minh: AN vuông góc EN

in progress 0
Anna 1 năm 2021-08-07T18:23:41+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:25:26+00:00

  Đáp án:

   b.$MD=\dfrac{5}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  a.Do D là trung điểm BC, D là trung điểm AE

  $\rightarrow \Diamond ABEC$ là hình bình hành

  b.Vì D là trung điểm BC, M là trung điểm AC

  $\rightarrow $DM là đường trung bình $\Delta ABC$

  $\rightarrow MD=\dfrac{1}{2}.AB=\dfrac{5}{2}$

  c.Ta có $\Delta NBC$ vuông tại N, D là trung điểm BC

  $\rightarrow DN=DB=DC$

  Mà $\Delta ABC$ vuông tại A, D là trung điểm BC

  $\rightarrow DB=DC=DA$

  Do AD=AE

  $\Rightarrow DN=DA=DE$

  $\rightarrow \Delta ANE$ vuông tại N

  $\rightarrow AN\perp EN$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )