Cho ABC vuông tại có đường cao AH BH=4,CH=9 AH, AB

Question

Cho ABC vuông tại có đường cao AH BH=4,CH=9 AH, AB

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-07-28T13:57:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:59:17+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Các Hệ thức là trong bài 1 HH nha bạn

  Có hệ thức 1 2 3 4 đấy

  0
  2021-07-28T13:59:23+00:00

  Đáp án:

   `AH≈1 cm, AB≈11 cm`

  Giải thích các bước giải:

   Có `AH²=BH²+HC²`(Hệ thức lượng)

  `⇒AH²=4²+9²=97`

  `⇒AH=`$\sqrt[]{97}$ `≈10 cm`

   Xét `ΔvABH` có

  `AB²=AH²+BH²`(Pytago)

  `⇒AB²=97+4²=113`

  `⇒AB=`$\sqrt[]{113}$ `≈11 cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )