cho benzen tác dụng với brom khan (xúc tác Fe) khí sinh ra được hoà tan với nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là:

Question

cho benzen tác dụng với brom khan (xúc tác Fe) khí sinh ra được hoà tan với nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là:

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-17T16:50:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:52:04+00:00

  Hiện tượng: tạo kết tủa màu vàng nhạt là của \(AgBr\)

  Các phản ứng xảy ra:

  \({C_6}{H_6} + B{r_2}\xrightarrow{{Fe,{t^o}}}{C_6}{H_5}Br + HBr\)

  \(AgN{O_3} + HBr\xrightarrow{{}}AgBr + HN{O_3}\)

  0
  2021-07-17T16:52:18+00:00

  Hỗn hợp benzen và brom nhạt màu. Khí không màu bay ra, tan tốt trong nước tạo dung dịch không màu. Dung dịch $AgNO_3$ có kết tủa màu vàng.

  $C_6H_6+Br_2\xrightarrow{{Fe, t^o}} C_6H_5Br+HBr$

  $AgNO_3+HBr\to AgBr+HNO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )