Cho biết hoá chị cao nhất với oxi ? Công thức oxit,hidroxit?

Question

Cho biết hoá chị cao nhất với oxi ? Công thức oxit,hidroxit?

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-08-25T07:38:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:39:17+00:00

  Nguyên tố $R$ ở nhóm $x$ thì:

  – Hoá trị cao nhất với oxi là $x$

  – Oxit cao nhất có dạng $R_2O_x$ (hệ số tối giản)

  – Hidroxit là $R(OH)_x$. Nếu $x\ge 4$ thì hidroxit tách bớt $H_2O$.

  0
  2021-08-25T07:39:28+00:00

  Đáp án:sgk trang 42 đọc kĩ vô nhớ học thuộc <lớp 8>

  còn oxit với hidroxit mở bài cô giải trên lớp với sgk có hết

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )