cho biết kim loại M tạo ra hợp chất MS4 có phân tử khối 120 đvc cho biết tên khhh và hóa trị của kim loại M

Question

cho biết kim loại M tạo ra hợp chất MS4 có phân tử khối 120 đvc cho biết tên khhh và hóa trị của kim loại M

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-08-20T05:32:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:34:06+00:00

  Đáp án:

  `M` là `Mg` 

  Giải thích các bước giải:

  Không tồn tại hợp chất `MS_4` có PTK là `120` vì chỉ `S_4` đã lớn hơn `120` rồi

  Ta có:

  `M_(MSO_4)=120` 

  `<=>M_M+M_S+4·M_O=120`

  `<=>M_M+32+4\times16=120`

  `<=>M_M=24`

  `=>M` là Magie `(Mg)`

  0
  2021-08-20T05:34:21+00:00

  Đáp án:

  \(M:Magie(Mg)\) 

  Giải thích các bước giải:

  Em xem lại đề có phải là $MSO_4$ không nha 

  \(\begin{array}{l}
  CTHH:MS{O_4}\\
  {M_{MS{O_4}}} = 120dvC\\
   \Rightarrow {M_M} + {M_S} + 4{M_O} = 120\\
  {M_M} = 120 – 32 – 16 \times 4 = 24dvC\\
   \Rightarrow M:Magie(Mg)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )