cho biết những biểu hiện của sự xuất hiện của quan hệ tư sản chủ nghĩa ở Châu Âu

Question

cho biết những biểu hiện của sự xuất hiện của quan hệ tư sản chủ nghĩa ở Châu Âu

in progress 0
Genesis 3 ngày 2021-12-07T01:50:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:51:21+00:00

  Sự ra đời của các công trường thủ công – hình thức xưởng sản xuất với quy mô lớn.Những đồn điền rộng lớn, hoặc các trang trại được lập nên.Lập các công ti thương mại.Có nguồn vốn tích luỹ ban đầu lớn và một đội ngũ đông đảo công nhân làm thuê.

  0
  2021-12-07T01:51:41+00:00

  Những điều kiện ( biểu hiện ) dẫn đến sự hình thành của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

  – Sự ra đời của các công trường thủ công – hình thức xưởng sản xuất với quy mô lớn.

  – Những đồn điền rộng lớn, hoặc các trang trại được lập nên.

  – Lập các công ti thương mại.

  – Có nguồn vốn tích luỹ ban đầu lớn và một đội ngũ đông đảo công nhân làm thuê.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )