Cho biết ở ruồi giấm gen V qui định cánh dài và gen v quy định cánh ngắn A) cho ruồi giấm đực thuần chủng cánh dài giao phối với ruồi giâmd cái cánh n

Question

Cho biết ở ruồi giấm gen V qui định cánh dài và gen v quy định cánh ngắn
A) cho ruồi giấm đực thuần chủng cánh dài giao phối với ruồi giâmd cái cánh ngắn. Hãy lập sơ đồ lai từ p đến f2
B) ở 1 phép lai trước thu được 100% ruồi f1 đề có cánh dài. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai

in progress 0
Hailey 2 giờ 2021-10-24T01:22:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:23:39+00:00

  V : Canh dài , v : cánh ngăn

  a, VV       x     vv

  Cánh dài        cánh ngắn 

  G : V                 v

  F1 : Vv  

  F1 x F2 : Vv    x Vv

  G : V, v             V, v

  F2 : VV : 2 Vv , 1 vv

  3 ngắn : 1 dài 

  0
  2021-10-24T01:24:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Quy ước gen:
  V – cánh dài
  v – cánh ngắn

  Ptc: cánh dài x cánh ngắn

              VV                  vv

  Gp:       V                     v

  F1: 100% Vv ( cánh dài)

  F1 x F1:    Vv    x     Vv

  GF1:          V,v           V,v

  F2:  TLKG: 1VV : 2Vv : 1 vv

           TLKH: 3 cánh dài : 1 cánh ngắn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )