cho biết p là các số nguyên tố lớn hơn 3.biết 8p-1 thì ra số nguyên tố mà 8p+1 thì ra hợp số

Question

cho biết p là các số nguyên tố lớn hơn 3.biết 8p-1 thì ra số nguyên tố mà 8p+1 thì ra hợp số

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-07-28T13:11:17+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:13:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì p là số nguyên tố > 3 suy ra p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2 ( k thuộc N )

  Nếu p = 3k + 1 suy ra 5p + 1 = 5.( 3k + 1 ) + 1 = 15k+ 6 chia hết cho 3

  Suy ra 5p + 1 có ít nhất 3 ước là 5p + 1 , 1 và 3 .Suy ra 5p + 1 là hợp số ( trái với giả thiết )

  Nếu p = 3k + 2 suy ra 7p + 1 = 7.( 3k + 2 ) + 1 = 21k + 15 chia hết cho 3

  Suy ra 7p + 1 là hợp số.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )