Cho biết số lượng kích thước tế bào thực vật tăng lên do đâu

Question

Cho biết số lượng kích thước tế bào thực vật tăng lên do đâu

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-06T10:13:46+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T10:15:07+00:00

    Cho biết số lượng kích thước tế bào thực vật tăng lên nhờ quá trình nguyên phân : Từ 1 tế bào mẹ tế bào nhân lên qua quá trình nguyên phân tạo ra tế bào vói 2 tế bào giống hệt tế bào mẹ ban đầu do đó tế bào tăng lên về số lượng .  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )