CHO CÀ CHUA QUẢ ĐỎ LAI CÀ CHUA QUẢ VÀNG .F1 THU ĐƯỢC TOÀN CÀ CHUA QUẢ ĐỎ .CHO CÂY F1 TỰ THỤ PHẤN F2 GỒM CÓ 152 QUẢ ĐỎ : 50 QUẢ VÀNG A) KẾT QUẢ PHÉP L

Question

CHO CÀ CHUA QUẢ ĐỎ LAI CÀ CHUA QUẢ VÀNG .F1 THU ĐƯỢC TOÀN CÀ CHUA QUẢ ĐỎ .CHO CÂY F1 TỰ THỤ PHẤN F2 GỒM CÓ 152 QUẢ ĐỎ : 50 QUẢ VÀNG
A) KẾT QUẢ PHÉP LAI ĐÃ TUÂN THEO QUY LUẬT NÀO?VIẾT SƠ ĐỒ LAI TỪ P –>F2
B) CHỌN 2 CÂY F2 CHO GIAO PHẤN .HÃY CHO BIẾT KIỂU GEN CỦA 2 CÂY ĐÓ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY
– KHI F3 PHÂN TÍNH THEO TỶ LỆ 3 QUẢ ĐỎ : 1 QUẢ VÀNG
– KHI F3 PHÂN TÍNH THEO TỶ LỆ 1 QUẢ ĐỎ : 1 QUẢ VÀNG
– KHI F3 ĐỒNG TÍNH QUẢ ĐỎ
C) TRƯỜNG HỢP KHÔNG RÕ 2 CÂY BỐ MẸ CÓ THUẦN CHỦNG HAY KHÔNG PHẢI CHỌN KIỂU HÌNH BỐ MẸ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ F1 CHẮC CHẮN ĐỒNG TÍNH ?

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-07-08T20:10:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:12:11+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Cho cây cà chua quả đỏ lai với cây cà chua quả vàng thu được F1 toàn cây cà chua quả đỏ. Sau đó F1 tự thụ phấn với nhau thu được đời F2 có 152 cây quả đỏ : 50 cây quả vàng (3 : 1)

  → Tuân theo quy luật phân li của Menđen

  → Tính trạng Qủa đỏ là tính trạng trội 

  * Quy ước:

  A – Qủa đỏ

  a – Qủa vàng

  – F1 đồng tính kiểu hình quả đỏ

  → P thuần chủng kiểu gen

  * Sơ đồ lai:

  P:                AA                          ×                          aa

  `G_P`:             A                                                         a

  F1:                                             Aa 

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây quả đỏ

  F1 × F1:             Aa                       ×                         Aa

  `G_{F_1}`:             A; a                                                  A; a

  F2:                                          AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây quả đỏ : 25% Cây quả vàng

  b.

  * Trường hợp 1:

  – F3 phân tính theo tỉ lệ 3 Qủa đỏ : 1 Qủa vàng

  – F3 có 4 kiểu tổ hợp = 2 giao tử × 2 giao tử

  → F2 có kiểu gen Aa × Aa

  * Trường hợp 2:

  – F3 phân tính theo tỉ lệ 1 Qủa đỏ : 1 Qủa vàng

  – F3 có 2 kiểu tổ hợp = 2 giao tử × 1 giao tử

  → F2 có kiểu gen Aa × aa

  * Trường hợp 3:

  – F3 đồng tính quả đỏ

  → F2 có kiểu gen AA × AA hoặc AA × Aa

  c.

  – Trường hợp không rõ hai cây bố mẹ có thuần chủng hay không phải chọn kiểu hình bố mẹ là kiểu hình quả vàng để chắc chắn F1 đồng tính vì kiểu hình quả vàng luôn mang kiểu gen đồng hợp lặn aa tức là thuần chủng

  0
  2021-07-08T20:12:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) P quả đỏ lai với quả vàng ,cho F1 đồng tính quả đỏ 

  =>quả đỏ trội so với quả vàng và P thuần chủng

  quy ước :A:quả đỏ        a:quả vàng 

  =>cây P quả đỏ thuần chủng có KG :AA

       cây P quả vàng có KG :aa

  SƠ ĐỒ LAI :

  P: AA(quả đỏ ) + aa(quả vàng)

  G: A                        a

  F1 :Aa (quả đỏ ) +Aa (quả đỏ )

  G :1/2A :1/2a         1/2A;1/2a

  F2 :KG : 1/4AA:2/4Aa:1/4 aa

        KH :3 quả đỏ :1 quả vàng 

        hay 152 quả đỏ :50 quả vàng

  (dấu “+” thì bạn thay là dấu nhân trong SĐL nhé tớ ko bt viết dấu nhân)

  (PS: bạn có thể biện luận ra SĐL nhờ tỉ lệ KH ở F2 nữa nhé)

  b)(*)trường hợp 1:F3 phân tính theo tỉ lệ 3 quả đỏ :1 quả vàng 

     ta có :quả đỏ /quả vàng =3:1

  =>F2+F2: Aa

  (*)trường hợp 2 :F3 phân tính theo tỉ lệ 1 quả đỏ :1 quả vàng 

  ta có :quả đỏ /quả vàng =1:1(kết quả plai phân tích )

  =>F2+F2 :Aa+aa

    (*)trường hợp 3 :F3 đồng tính quả đỏ

  =>F2 có ít nhất 1 cây có KG AA để chắc chắn tạo được G A 

  =>có 3 trường hợp :AA+AA hoặc AA+Aa hoặc AA+aa

  c) trường hợp không rõ cây P có thuần chủng ko ,để chắc chắn F1 đồng tính ta sẽ chọn P có KH lặn quả vàng vì cặp gen lặn để biểu hiện ra KH luôn luôn có KG đồng hợp lặn (aa)         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )