Cho các cặp từ sau: thuyền nan / thuyền bè; xe đạp / xe cộ. – Hai từ trong từng cặp từ trên khác nhau ở chỗ nào? (về nghĩa và về cấu tạo của từ). – T

Question

Cho các cặp từ sau: thuyền nan / thuyền bè; xe đạp / xe cộ.
– Hai từ trong từng cặp từ trên khác nhau ở chỗ nào? (về nghĩa và về cấu tạo của từ).
– Tìm thêm hai cặp tương tự.

in progress 0
Amaya 2 tuần 2021-11-28T14:51:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:53:07+00:00

  @ChichooKim95

  – Thuyền nan: thuyền được sử dụng trong việc sinh sống, được làm từ tre, nhẹ và không có động cơ.(từ ghép phân loại)

  – Thuyền bè: thuyền dùng để phục vụ khác du lịch, kích cỡ nhỏ gọn nhưng không dùng cho việc sinh sống. (từ ghép tổng hợp) 

  -Xe đạp: loại xe không có động cơ máy móc, sử dụng bàn đạp để di chuyển.(từ ghép phân loại)

  -Xe cộ: chỉ chung các loại xe trên đường.(từ ghép tổng hợp)

  .Các cặp từ tương tự: cái mũ/ mũ lưỡi trai, cái hộp/ hộp bánh…

  0
  2021-11-28T14:53:13+00:00

  Thuyền nan/ thuyền bè

  Về nghĩa:

  – Thuyền nan: thuyền được sử dụng trong việc sinh sống, được làm từ tre, nhẹ và không có động cơ.

  – Thuyền bè: thuyền dùng để phục vụ khác du lịch, kích cỡ nhỏ gọn nhưng không dùng cho việc sinh sống.

  Về cấu tạo từ:

  -Thuyền bè là ghép tổng hợp (từ ghép đẳng lập)

  -Thuyền nan là ghép phân loại (từ ghép chính phụ)

  .

  Xe đạp/ xe cộ

  Về nghĩa: 

  -Xe đạp: loại xe không có động cơ máy móc, sử dụng bàn đạp để di chuyển.

  -Xe cộ: chỉ chung các loại xe trên đường.

  Về cấu tạo từ:

  -Xe đạp là từ ghép phân loại (từ ghép chính phụ)

  -Xe cộ là từ ghép tổng hợp(từ ghép đẳng lập)

  .

  Các cặp từ tương tự: nhà cửa/ nhà kho; ruộng lúa/ ruộng bậc thang…

  .

  _Kim Rabit Lunar_

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )