Cho các chất NaHCO3, (NH4)2CO3. Hãy viết các phương trình hóa học dưới dạng ion rút gọn thể hiện tính lưỡng tính của các chất.

Question

Cho các chất NaHCO3, (NH4)2CO3. Hãy viết các phương trình hóa học dưới dạng ion rút gọn thể hiện tính lưỡng tính của các chất.

in progress 0
Natalia 4 tuần 2021-07-08T20:30:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:32:09+00:00

  $NaHCO_3$

  $HCO_3^-+OH^-\xrightarrow{}CO_3^{2-}+H_2O$

  $HCO_3+H^+\xrightarrow{}CO_2+H_2O$

  $(NH_4)_2CO_3$

  $2NH_4^{+}+CO_3^{2-}+OH^-\xrightarrow{}CO_3^{2-}+2H_2O+2NH_3$

  $CO_3^{2-}+2H^+\xrightarrow{}CO_2+H_2O$

  0
  2021-07-08T20:32:10+00:00

  – $NaHCO_3$:

  $HCO_3^-+H^+\to CO_2+H_2O$

  $HCO_3^-+OH^-\to CO_3^{2-}+H_2O$

  – $(NH_4)_2CO_3$:

  $CO_3^{2-}+2H^+\to CO_2+H_2O$

  $NH_4^++OH^-\to NH_3+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )