Cho các chất : NH 3 ; NO 2 ; HNO 3 ; NH 4 NO 3 . Chất có hàm lượng nguyên tố nhỏ nhất là

Question

Cho các chất : NH 3 ; NO 2 ; HNO 3 ; NH 4 NO 3 .
Chất có hàm lượng nguyên tố nhỏ nhất là

in progress 0
Adalynn 4 ngày 2021-12-06T14:50:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:51:24+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Giải thích các bước giải:

  NH3:    (82,35%)                 

  NO2:       (30,43%)                

  HNO3:        (22,22%)                               

  NH4NO3:       (25%)

  ⇒Nguyên tố có hàm lượng N nhỏ nhất là HNO3

  0
  2021-12-06T14:51:55+00:00

  Đáp án:

  Chất có hàm lượng N nhỏ nhất là HNO3

  Giải thích các bước giải:

  NH3: %N=14/17=82,35%

  NO2: %N=14/46=30,43%

  HNO3: %N=14/63=22,22%

  NH4NO3: %N=28/80=35%

  ->Nguyên tố có hàm lượng N nhỏ nhất là HNO3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )