Cho các chất sau: Na2CO3, BaCl2, BacCO3, Cu(OH)2, Fe, ZnO. Chất nào ở trên tác dung với H2SO4 loãng để tạo thành: a. Khí nặng hơn không khí và không d

Question

Cho các chất sau: Na2CO3, BaCl2, BacCO3, Cu(OH)2, Fe, ZnO. Chất nào ở trên tác dung với H2SO4 loãng để tạo thành:
a. Khí nặng hơn không khí và không duy trì được sự cháy
b. Chất kết tủa màu trắng đồng thời có chất khí nặng hơn không khí và không duy trì được sự cháy.

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-27T10:25:51+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:27:31+00:00

  a. Na2CO3 tác dụng với H2SO4 loãng để tạo thành CO2 là khí nặng hơn không khí và không duy trì được sự cháy.

  PTHH: 

  Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + H2O + CO2

  b. BaCO3 tác dung với H2SO4 loãng để tạo thành CO2 là khí nặng hơn không khí và không duy trì được sự cháy.

  PTHH:

  BaCO3 + H2SO4–> BaSO4+CO2 + H2O

   

  0
  2021-09-27T10:27:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Na2CO3 tác dụng với H2SO4 để tạo thành khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy 

  PTHH:Na2Co3+H2SO4→Na2So4+Co2↑+H2O

  b)BaCo3 tác dông dụng với H2So4 để tạo thành chất kết tủa màu trắng đồng thời có chát khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy

  PTHH:BaCo3+H2SO4→BaSo4↓+Co2↑+H2O

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )