Cho các điểm A,B,C,E,F Chứng minh : AB+CD+EF=AF+ED+CB ( đây là vecto đó ạ ) là đẳng thức sai

Question

Cho các điểm A,B,C,E,F
Chứng minh : AB+CD+EF=AF+ED+CB ( đây là vecto đó ạ ) là đẳng thức sai

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-07-28T14:00:31+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T14:02:14+00:00

  Ta có :VT=AB+CD+EF

                =(AF+FB)+(CB+BD)+(ED+DF)

                =AF+ED+CB+(FB+BD+DF)

                =AF+ED+CB+(FB+BD+DF)

                =AF+ED+CB+(FD+DF)

                =AF+ED+CB +O

                =AF+ED+CB= VP (ĐPCM)

  ———————Nguyễn Hoạt———————-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )