Cho các phát biểu sau: (1)Mỗi phân tử Gly-Ala có hai liên kết peptit. (2)Ở điều kiện thường, tristearoylglixerol là chất rắn. (3)Thủy phân tinh bột v

Question

Cho các phát biểu sau:
(1)Mỗi phân tử Gly-Ala có hai liên kết peptit.
(2)Ở điều kiện thường, tristearoylglixerol là chất rắn.
(3)Thủy phân tinh bột và xenlulozơ với xúc tácaxitđềuthu được glucozơ.
(4)Tơ olon bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.
(5)Isoamyl axetat được dùng làm hương liệu thực phẩm
Số phát biểu đúng là:
A.3
B.4
C.1
D.2
tớ chỉ cần các cậu khoanh thôi nhanh nhé

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-01T03:07:39+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:08:40+00:00

  Cho các phát biểu sau: 

  (1)Mỗi phân tử Gly-Ala có hai liên kết peptit.

  (2)Ở điều kiện thường, tristearoylglixerol là chất rắn.

  (3)Thủy phân tinh bột và xenlulozơ với xúc tácaxitđềuthu được glucozơ.

  (4)Tơ olon bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.

  (5)Isoamyl axetat được dùng làm hương liệu thực phẩm

  Số phát biểu đúng là:

  A.3

  B.4

  C.1

  D.2

  Cho tớ xin ctrlhn ạ

  0
  2021-10-01T03:08:52+00:00

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Mỗi phân tử Gly-Ala có hai liên kết peptit. ⇒ Sai

  (2) Ở điều kiện thường, tristearoylglixerol là chất rắn. ⇒ Đúng

  (3) Thủy phân tinh bột và xenlulozơ với xúc tác axit đều thu được glucozơ. ⇒ Đúng

  (4) Tơ olon bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm. ⇒ Đúng

  (5) Isoamyl axetat được dùng làm hương liệu thực phẩm ⇒ Đúng

  Số phát biểu đúng là:

  A.3

  B.4

  C.1

  D.2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )