Cho các yếu tố sau: khí hậu, kí sinh, cộng sinh, gỗ mục, thảm lá khô, săn bắt động vật, độ trũng, chặt phá trừng, trồng cây, hái lượm động vật, vi sin

Question

Cho các yếu tố sau: khí hậu, kí sinh, cộng sinh, gỗ mục, thảm lá khô, săn bắt động vật, độ trũng, chặt phá trừng, trồng cây, hái lượm động vật, vi sinh vật.
1.hãy sắp xếp các yếu tố trên theo từng nhóm nhân tố sinh thái

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-21T04:05:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:06:50+00:00

  Có 2 loại nhân tố sinh thái là:

  – Nhân tố vô sinh: Khí hậu, gỗ mục, thảm lá khô, độ trũng.

  – Nhân tố hữu sinh: kí sinh, cộng sinh, săn bắt động vật, chặt phá rừng, trồng cây, hái lượm, động vật, vi dinh vật.

  0
  2021-09-21T04:07:00+00:00

  Có 2 loại nhân tố sinh thái là:

  – Nhân tố vô sinh: Khí hậu, gỗ mục, thảm lá khô, độ trũng.

  – Nhân tố hữu sinh: kí sinh, cộng sinh, săn bắt động vật, chặt phá rừng, trồng cây, hái lượm, động vật, vi dinh vật.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )