cho đa giác lồi 20 đỉnh hỏi có bao nhiêu cách lập đường chéo từ đa giác đó

Question

cho đa giác lồi 20 đỉnh hỏi có bao nhiêu cách lập đường chéo từ đa giác đó

in progress 0
Genesis 3 tuần 2021-08-23T19:41:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:43:07+00:00

  Đáp án:170

   

  Giải thích các bước giải:

  TỪ 2 đỉnh lập được 1 đường bất kì: 20C2

  Trừ ra số số canh sể ra số đường chéo: 20C2 -20 = 170 cách lập đường chéo

   

  0
  2021-08-23T19:43:34+00:00

  170

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )