cho đa thức C=x^2 -6x+5 chứng tỏ đa thức Cx có nghiệm x=1 tìm nghiệm còn lại của đa thức Cx (nếu có)

Question

cho đa thức C=x^2 -6x+5 chứng tỏ đa thức Cx có nghiệm x=1 tìm nghiệm còn lại của đa thức Cx (nếu có)

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-08-19T00:13:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T00:15:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `C=x^2-6x+5`

  `<=>C=1^2-6xx1+5`

  `<=>C=1-6+5`

  `<=>C=0`

  `text{Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức C}`

  0
  2021-08-19T00:15:48+00:00

  ta có$x^2-6x+5=0$

  <=>$(x-5)(x-1)=0$

  =>x=5 or x=1

  =>đcpcm

  a xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )