Cho đa thức:p(x)=x mũ 5 -2x mũ 4× 3x mũ 2 -x +5 Và Q(x)=7-3x +2x mũ 3 +x mũ 4-3× mũ 5 Tính p(x)-Q(x)và Q(x)-P(x).Có nhận xét gì về các hệ số của 2 đa

Question

Cho đa thức:p(x)=x mũ 5 -2x mũ 4× 3x mũ 2 -x +5
Và Q(x)=7-3x +2x mũ 3 +x mũ 4-3× mũ 5
Tính p(x)-Q(x)và Q(x)-P(x).Có nhận xét gì về các hệ số của 2 đa thức tìm đc
Giải giúp mk với mk cần gấp ạ

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-10-28T19:31:14+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:33:05+00:00

  $P(x)-Q(x)= x^5-2x^4+3x^2-x+5-7+3x-2x^3-x^4+3x^5$

  $= 4x^5-3x^4-2x^3+3x^2+2x-2$ 

  $Q(x)-P(x)= -[P(x)-Q(x)]= -4x^5+3x^4+2x^3-3x^2-2x+2$

  Hệ số ứng với hai biến cùng bậc của 2 đa thức tìm được đối nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )