Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất? A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi. B. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt. C. Bút chì

Question

Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?
A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.
B. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.
C. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.
D. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.

in progress 0
Adeline 3 giờ 2021-09-11T20:12:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:14:21+00:00

  Đáp án:  

  A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.

  B. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.

  C. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.

  D. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.

  Giải thích: Vì câu A có bàn ghế không phải là chất, câu C có thước kẻ và bút chì không phải là chất, câu D có chảo gang không phải là chất.

  ⇒ Chọn B

  0
  2021-09-11T20:14:48+00:00

  B. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.

  *Giải thích: đây là các chất trong tự nhiên tạo nên vật, còn các đáp án khác có chưa các vật.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )