Cho dãy số 1,1 ;2,2 ; 3,3 ; 4,4 ;…..; 97,9; 99,0. a) Số thứ 50 của dãy là số nào? b) Dãy số này có bao nhiêu số? c) Tính nhanh tổng của dãy

Question

Cho dãy số 1,1 ;2,2 ; 3,3 ; 4,4 ;…..; 97,9; 99,0.
a) Số thứ 50 của dãy là số nào?
b) Dãy số này có bao nhiêu số?
c) Tính nhanh tổng của dãy số trên.

in progress 0
Delilah 6 ngày 2021-09-08T15:39:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:40:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Quy luật: 2 số liền nhau cách nhau 1,1 đơn vị nên số thứ 50 là:

    1,2+(1,1 .49) =55

  b) Dãy số trên có:

    (99,0 – 1,1) : 1,1 +1=90 (số)

  c)Tổng của dãy trên là:

  $\frac{(1,1+99,0).90 }{2}$ =4504,5

  0
  2021-09-08T15:41:38+00:00

  a) Quy luật : Mỗi số cách đều nhau 1,1.

  50 số có 49 khoảng cách, mỗi khoảng cách là 1,1

  => Số thứ 50 là:

             1,1 + 49 . 1,1 = 55

  b) Dãy số này có:

          (99,0 – 1,1) : 1,1 + 1 = 90(số)

  c) Tổng dãy số trên là:

           (99,0 + 1,1) . 90 : 2 = 4504,5

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )