cho dãy số chia hết cho 9 dư 7 và nhỏ hơn 500 a)số hạng thứ 23 la bao nhiêu b) tính tổng của dãy số c) nếu dãy số kéo dài tới số hạng 2020 thì số cu

Question

cho dãy số chia hết cho 9 dư 7 và nhỏ hơn 500
a)số hạng thứ 23 la bao nhiêu
b) tính tổng của dãy số
c) nếu dãy số kéo dài tới số hạng 2020 thì số cuối có giá trị là bao nhiêu

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-05T01:44:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:45:47+00:00

  a) số thứ 23 là số: 9×23+7=214

  b) Ta có số cuối là: 493, số đầu là: 7, khoảng cách giữa 2 số hạng là: 9

  dãy số đó có số số hạng là: (493-7):9+1=55

  Tổng của dãy số đó là:

  (493+7)×55:2=13750

  c) Số cuối cùng có giá trị là:

  1+2020×2019=4 078 380

  0
  2021-08-05T01:45:56+00:00

  Đáp án:Dãy số trên 2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.
  Dãy số trên có số số hạng là:
  (2000 – 2): 2 + 1 = 1000 (số)
  1000 số có số cặp số là:
  1000: 2 = 500 (cặp)
  Tổng 1 cặp là:
  2 + 2000 = 2002
  Tổng của dãy số là:
  2002 x 500 = 100100

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )