Cho điôt zene có giá trị 6,1 trong trường hợp phân cực ngược với điện áp ngược bao nhiêu thì điôt cho dòng điện đi qua? Tại sao?

Question

Cho điôt zene có giá trị 6,1 trong trường hợp phân cực ngược với điện áp ngược bao nhiêu thì điôt cho dòng điện đi qua? Tại sao?

in progress 0
Athena 4 tháng 2021-07-30T21:17:38+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T21:18:42+00:00

    dòng diện đi qua điot tại diot dẫn điện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )