Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở có R = 50 ôm , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 0,3 ( H) và tụ điện có điện dung 50 (mF) mắc nối tiếp . Hai đầu đ

Question

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở có R = 50 ôm , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 0,3 ( H) và tụ điện có điện dung 50 (mF) mắc nối tiếp . Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều có tần số 50 Hz.
a) Trong mạch này điện trở có công dụng, cấu tạo, kí hiệu như thế nào ? ( vẽ hình cấu tạo )
b) Tính dung kháng của tụ điện và cảm kháng của cuộn cảm
c) Nếu cuộn cảm này cháy thì có thể thay thế = 2 cuộn cảm cùng loại có giá trị = bao nhiêu ? Cách mắc như thế nào ?

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-07-25T21:47:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-25T21:48:38+00:00

    Biểu thức cường độ dòng điện là:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )