Cho dòng điện i= 4cos( 100pi t + pi/6 ) chạy qua R= 20. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong t.gian 10p ?.

Question

Cho dòng điện i= 4cos( 100pi t + pi/6 ) chạy qua R= 20. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong t.gian 10p ?.

in progress 0
Brielle 1 tuần 2021-11-30T09:54:48+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T09:56:25+00:00

  Đáp án:

  76

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )